Rad sa pojedincima na unapređenju ključnih životnih oblasti.

Uloga kouča je da pomogne klijentu da prepozna svoje mogućnosti i razvija se u skladu sa njima.

Tokom ovog procesa, akcenat je na načinu razmišljanja, osećanjima i ponašanju klijenta.
Najčešće, kada smo u stresnoj situaciji ne vidimo izlaz. Upravo tada nam je potrebna neutralna osoba, da sagleda objektivno stvari i pomogne da nađemo rešenje. Kroz ovaj način rada klijent otvara viziju, menja percepciju, sagledava nove mogućnosti na način koji je za njega najprihvatljiviji.

Ukoliko imate neostvarene ciljeve, zapisane ideje koje čekaju bolja vremena, neadekvatnemeđuljudske odnose, probleme sa organizacijom i odlučivanjem, koučing vam može pomoći.

Oblasti u kojima vas najbolje mogu podržati su: ciljevi i planiranje; odnos sa sobom – upoznavanje, razumevanje, prihvatanje sebe; karijerni razvoj i poslovne odluke.

Ovaj način rada ne zahteva nikakva predznanja.

Jedini preduslov koji mora biti ispunjen je da ste otvoreni za rad i odlučni da napravite korak napred.

Moj rad zasnovan je na znanjima iz NLP-a, coachinga i intuitiv coaching-a.
Individualni rad odvija se putem Zoom aplikacije.

Sesije traju do 90 minuta.
Prva sesija „upoznavanja“ u trajanju od 30 minuta je gratis.

Popunite kontakt formu i zakažite gratis sesiju.