Kroz usluge konsaltinga pomažemo klijentima da reše ključna pitanja u poslovanju i planiranju; primene savremena rešenja i konstantno analiziraju potrebe tržišta.

Posvećeni smo ljudima koji prepoznaju značaj kvalitetne usluge, posvećenost gostu i društveno odgovornom poslovanju.

Pružamo usluge konsaltinga u:

  1. Pre – opening fazi hotela (pripremna faza za puštanje hotela u rad – standardi poslovanja –pravila, procedure, kodeks ponašanja; kategorizacija; postavka sistema; selekcija i edukacija kadrova; izrada biznis plana; …);
  2. „Opening“ fazi (pokretanje svih nivoa hotelskog sistema; organizacija poslova na dnevnom nivou; zvanično otvaranje hotela);
  3. Toku rada hotela kroz „Održivo poslovanje“ (planiranje; budžetiranje; prodajne i poslovne strategije; motivaciju zaposlenih; optimizaciju troškova).

Svaki hotel i svaki tim je jedinstven. Otvorenom I jasnom komunikacijom, kroz konkretne ciljeve, sa fokusom na rezultat postavljamo okvire saradnje sa svakim klijentom.