Svrha aktivnosti team buildinga je da motivišete svoje ljude da rade zajedno, da razvijaju svoje prednosti i da se pozabave svojim slabostima. Kroz edukativne aktivnosti, timovi postaju motivisaniji, fokusiraniji na kompanijske ciljeve, komuniciraju otvoreno i jasno, raste međusobno poverenje i poštovanje.

Suština team buildinga je povezati se na nivou vrednosti i naći ono „zašto“ koje nas pokreće. Upravo to „zašto“ stvara osećaj pripadnosti, lojalnosti i povećava performanse tima.

„Jedan čovek nije savršen, ali jedan tim jeste“.

Svaki tim je drugačiji i svaki pojedinac ima nešto jedinstveno za doprinos. Kada budete mogli da identifikujete i ohrabrite sve da postignu svoj individualni potencijal, vaš tim će moći da dostigne kolektivni potencijal.

Ova kratkotrajna pauza od svakodnevnih aktivnosti, dobra je za zdravlje vaših zaposlenih, opuštanje i oslobađanje od stresa. Takođe, utiče na stvaranje pozitivnijeg radnog okruženja za ljude koji vašu kompaniju čine živom. Da bi postigli harmoniju u svom timu, važno je da kontiniurano investirate u svoje zaposlene.

Team building aktivnosti se uglavnom odvijaju u zatvorenom prostoru, pretežno su edukativnog karaktera i namenjene svim hijerarhijskim nivoima zaposlenih.