Asertivnost

Stilovi komunikacije

Kada razmišljate o sebi kao komunikatoru, šta vam prvo padne na pamet? Kako biste sebi opisali u tri reči? Način na koji komuniciramo govori puno o nama. Okruženje često donosi zaključke o nama i našem raspoloženju, na osnovu stila komunikacije koji dominantno koristimo. Način na koji komuniciramo menja se u zavisnosti od odnosa sa sagovornikom…

Moć JA rečenica

Moć „JA“ rečenica

JA rečenice govore o ličnom doživljaju nečijeg ponašanja. U svakodnevnoj komunikaciji mnogo su prisutnije TI rečenice, kojima pokušavamo da damo iskaz o ponašanju druge osobe, umesto da se bavimo sopstvenim doživljajem takvog ponašanja. Kroz sledeće primere uočićemo prednosti korišćenja JA modela rečenica: JA rečenice: 1. Naljuti me kada me prekidaš dok pričam jer propustim da…

Asertivna komunikacija

Još par reči o asertivnoj komunikaciji

Asertivna komunikacija predstavlja otvoreno saopštavanje svojih misli, osećanja i emocija, poštujući pritom i prava druge osobe. Cilj je da se postigne win-win situacija i da se zadovolje očekivanja svih strana uključenih u komunikaciju. Ovaj vid komunikacije pomaže razvoju fleksibilnosti, podiže nivo samopouzdanja i samopoštovanja, otvara nove mogućnosti. Asertivnost je: Zastupanje svojih prava; Izražavanje mišljenja; Izražavanje…