Aktivno slušanje

Vrste slušanja

Slušanje u velikoj meri određuje kvalitet komunikacije. Imajući u vidu da najveći deo života provedemo u interakciji sa drugim ljudima, izuzetno je važno da umemo da prepoznamo da li smo prisutni, „slušamo li ili čujemo sagovornika“ i na koji način da svoje slušanje prilagodimo datoj situaciji. Zapitajte se, ko vas više privlači, ljudi koji neprestano…

Asertivnost

Stilovi komunikacije

Kada razmišljate o sebi kao komunikatoru, šta vam prvo padne na pamet? Kako biste sebi opisali u tri reči? Način na koji komuniciramo govori puno o nama. Okruženje često donosi zaključke o nama i našem raspoloženju, na osnovu stila komunikacije koji dominantno koristimo. Način na koji komuniciramo menja se u zavisnosti od odnosa sa sagovornikom…

Prvi utisak

Prvi utisak

Kaže se da ne dobijamo drugu priliku za prvi utisak. Prvi utisak je trenutak kada smo osobu doživeli na određeni način I “etiketirali” je prema osećaju koji je u nama izazvala. Naravno, prvi utisak nije uvek ispravan, ali je istina da jako utiče na naš odnos prema ljudima. Istraživanja pokazuju da čak I kada imamo…

Moć JA rečenica

Moć „JA“ rečenica

JA rečenice govore o ličnom doživljaju nečijeg ponašanja. U svakodnevnoj komunikaciji mnogo su prisutnije TI rečenice, kojima pokušavamo da damo iskaz o ponašanju druge osobe, umesto da se bavimo sopstvenim doživljajem takvog ponašanja. Kroz sledeće primere uočićemo prednosti korišćenja JA modela rečenica: JA rečenice: 1. Naljuti me kada me prekidaš dok pričam jer propustim da…

Kriva učenja

Proces učenja

Proces učenja u 4 koraka – kriva učenja Proces učenja u 4 koraka objašnjava nivoe učenja nove veštine (ponašanja, sposobnosti, tehnike itd) i koristan je podsetnik da su istrajnost, upornost, i strpljenje neophodni kada želimo da usvojimo nova znanja. Učenje počinje sa 1.koraka – ne znam da ne znam i završava se na 4.koraku ne…

Ekološka komunikacija

Ekološka komunikacija

Priča radi priče je prazna priča. Verujem da se i vama dešavalo da se nađete u nekom okruženju, sa nekim ljudima i da se pitate šta radite tu. Uverena sam da ste nekad pričali prazne priče samo da biste prekinuli tišinu. Ja sam nekada ranije bila osoba kojoj je tišina jako smetala. Kad god bi…

Pet pravila uspešne komunikacije

5 pravila uspešne komunikacije

Komunikacija – najvažnija veština u poslovnom svetu Formula uspeha glasi: Uspeh jednako stručna znanja i veštine + komunikacija na kvadrat. Imajući u vidu da komuniciramo od rođenja, da govorimo od najranijeg detinjstva, ljudi podrazumevaju da umeju da komuniciraju, jer to rade čitavog života. Međutim, najčešće zaboravljaju da komunikacija nije samo prenošenje poruke sa jedne na…

Asertivna komunikacija

Još par reči o asertivnoj komunikaciji

Asertivna komunikacija predstavlja otvoreno saopštavanje svojih misli, osećanja i emocija, poštujući pritom i prava druge osobe. Cilj je da se postigne win-win situacija i da se zadovolje očekivanja svih strana uključenih u komunikaciju. Ovaj vid komunikacije pomaže razvoju fleksibilnosti, podiže nivo samopouzdanja i samopoštovanja, otvara nove mogućnosti. Asertivnost je: Zastupanje svojih prava; Izražavanje mišljenja; Izražavanje…

Osnovne činjenice o komunikaciji

Komunikacija

Osnovne činjenice o komunikaciji Reč komunikacija vodi poreklo od latinske reči “communis” što znači zajednički, zajedno. Proces komuniciranja na prvi pogled izgleda vrlo jednostavno ali se u suštini radi o vrlo složenoj interakciji među ljudima. Komunikacija se može ostvarivati na različite načine. Kada posmatramo odnos verbalne i neverbalne komunikacije, sadržaj odnosno reči, čine 7% ukupne poruke koju šaljemo, 38%…