Asertivnost

Stilovi komunikacije

Kada razmišljate o sebi kao komunikatoru, šta vam prvo padne na pamet? Kako biste sebi opisali u tri reči? Način na koji komuniciramo govori puno o nama. Okruženje često donosi zaključke o nama i našem raspoloženju, na osnovu stila komunikacije koji dominantno koristimo. Način na koji komuniciramo menja se u zavisnosti od odnosa sa sagovornikom…