Aktivno slušanje

Vrste slušanja

Slušanje u velikoj meri određuje kvalitet komunikacije. Imajući u vidu da najveći deo života provedemo u interakciji sa drugim ljudima, izuzetno je važno da umemo da prepoznamo da li smo prisutni, „slušamo li ili čujemo sagovornika“ i na koji način da svoje slušanje prilagodimo datoj situaciji. Zapitajte se, ko vas više privlači, ljudi koji neprestano…

Pet pravila uspešne komunikacije

5 pravila uspešne komunikacije

Komunikacija – najvažnija veština u poslovnom svetu Formula uspeha glasi: Uspeh jednako stručna znanja i veštine + komunikacija na kvadrat. Imajući u vidu da komuniciramo od rođenja, da govorimo od najranijeg detinjstva, ljudi podrazumevaju da umeju da komuniciraju, jer to rade čitavog života. Međutim, najčešće zaboravljaju da komunikacija nije samo prenošenje poruke sa jedne na…