Ekološka komunikacija

Ekološka komunikacija

Priča radi priče je prazna priča. Verujem da se i vama dešavalo da se nađete u nekom okruženju, sa nekim ljudima i da se pitate šta radite tu. Uverena sam da ste nekad pričali prazne priče samo da biste prekinuli tišinu. Ja sam nekada ranije bila osoba kojoj je tišina jako smetala. Kad god bi…

Asertivna komunikacija

Još par reči o asertivnoj komunikaciji

Asertivna komunikacija predstavlja otvoreno saopštavanje svojih misli, osećanja i emocija, poštujući pritom i prava druge osobe. Cilj je da se postigne win-win situacija i da se zadovolje očekivanja svih strana uključenih u komunikaciju. Ovaj vid komunikacije pomaže razvoju fleksibilnosti, podiže nivo samopouzdanja i samopoštovanja, otvara nove mogućnosti. Asertivnost je: Zastupanje svojih prava; Izražavanje mišljenja; Izražavanje…

Osnovne činjenice o komunikaciji

Komunikacija

Osnovne činjenice o komunikaciji Reč komunikacija vodi poreklo od latinske reči “communis” što znači zajednički, zajedno. Proces komuniciranja na prvi pogled izgleda vrlo jednostavno ali se u suštini radi o vrlo složenoj interakciji među ljudima. Komunikacija se može ostvarivati na različite načine. Kada posmatramo odnos verbalne i neverbalne komunikacije, sadržaj odnosno reči, čine 7% ukupne poruke koju šaljemo, 38%…

NLP aksiomi i život

NLP aksiomi i primena u svakodnevnom životu

Pretpostavke NLP-a su moćan temelj na kome je metodologija izgrađena. Ova uverenja, nisu dokazano istinita ili neistinita, već su jako delotvorna ako ih prihvatite i daju ogromnu moć čovekovom ponašanju. U procesu promene našeg ponašanja, promena ličnih uverenja je ključ. Ako prihvatite pretpostavke u potpunosti i integrišete ih, percepcija stvarnosti biće značajno drugačija. Prihvatite stvarnost…